Bilans str.1

Bilans str.1

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Bilans str.2

Bilans str.2

419 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat str.1

Rachunek zysków i strat str.1

845 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat str.2

Rachunek zysków i strat str.2

366 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str.1

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str.1

830 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str.2

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str.2

244 KBPobierzPodgląd pliku