bilans jednostki str.1

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

bilans jednostki str.2

427 KBPobierzPodgląd pliku

rachunek zysków i strat str.1

870 KBPobierzPodgląd pliku

rachunek zysków i strat str.2

375 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie zmian w funduszu str.1

858 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie zmian w funduszu str.2

243 KBPobierzPodgląd pliku